Schenken met belastingvoordeel

De stichting Duchenne Parent Project is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het Duchenne Parent Project geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen ten behoeve van het onderzoek naar genezing of behandeling van Duchenne Spierdystrofie.

Bovendien zijn giften aan het Duchenne Parent Project voor u aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). In Nederland kunt u giften, als ze liggen tussen de 1 en de 10% van uw verzamel inkomen met een minimaal bedrag van € 60, aftrekken van de belasting. Als u een notariële akte heeft, mag je ook het gedeelte onder de 1% aftrekken. Vanaf 2014 kan dit ook via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling.

Periodieke schenking

Wilt u het Duchenne Parent Project steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste indien u dit via een periodieke schenking doet. Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel, dus zonder aftrekbeperkingen. U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Deze fiscaal aantrekkelijke manier van schenken werkt hetzelfde als schenken per notariële akte, ook wel lijfrente schenking genoemd en kan sinds 2014 ook via een schriftelijke overeenkomst tussen u en het Duchenne Parent Project. Bovendien geeft u ons zekerheid voor de toekomst en is uw gift meer waard.

Voordelen van schenken per notariële akte of schriftelijke overeenkomst

  • Het bedrag is 100% fiscaal aftrekbaar van het belastbare inkomen.
  • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking.
  • Het geld dat u schenkt aan het  Duchenne Parent Project gaat volledig naar onderzoek (vanaf 1 januari 2006 betalen goede doelen geen schenkingsrecht meer).
  • U helpt het Duchenne Parent Project voor een periode van ten minste 5 jaar. Dit betekent voor ons financiële zekerheid voor onze onderzoeksprojecten.

Klik hier voor een schriftelijke periodieke schenkingsovereenkomst tussen u en het Duchenne Parent Project. 

U kunt dit formulier downloaden, invullen, uitprinten en ondertekenen en opsturen naar: Duchenne Parent Project, Antwoordnummer 1727, 3900 VC VEENENDAAL.

U kunt natuurlijk ook een donatie storten op rekeningnummer IBAN NL15 INGB 0000 818 818 t.n.v. Duchenne Parent Project te Amsterdam. Help ons op weg naar een echte oplossing voor Duchenne Spierdystrofie!

Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden