Duchenne in testament

Als u hebt besloten een testament op te maken, bepaalt u wat er met uw nalatenschap gebeurt als u er niet meer bent.
Wat is er mooier dan te weten dat als uw leven afgelopen is, u bijdraagt aan het verlengen van het leven van kinderen die lijden aan Duchenne Spierdystrofie.

Voor ouders van kinderen met de ziekte van Duchenne, is tijd hun grootste vijand én hun grootste hoop. Naarmate de tijd verstrijkt neemt de kwaliteit van leven van kinderen met de ziekte van Duchenne af – er zijn nauwelijks Duchenne patiënten die de leeftijd van 40 halen.
Als ouder hoop je zo ontzettend dat in de tijd die je kind rest, de kans op genezing dichterbij komt.

U kunt helpen door Duchenne Parent Project als erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

Goede doelen in uw testament

Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament en geven zo na hun dood anderen toekomst. Dat is mooi.
U kunt op verschillende manieren een goed doel begunstigen in uw testament.

Legaat

Een legaat is een beschikking in uw testament welke aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan het Duchenne Parent Project.
Als u het Duchenne Parent Project in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u het Duchenne Parent Project in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat het Duchenne Parent Project in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

TestamentTest.nl

De website www.testamenttest.nl geeft u persoonlijk advies over zaken die bij een testament geregeld kunnen worden. U beantwoordt een aantal vragen en ontvangt daarna kosteloos en vrijblijvend een heldere analyse van zijn erfrechtelijke situatie. Heel makkelijk.

Speciale regeling belasting

Nalatenschappen voor goede doelen zijn belastingvrij. Mits die goede doelen door de overheid zijn erkend. Duchenne Parent Project voldoet aan alle eisen die de overheid stelt.
Als u Duchenne Parent Project in uw testament opneemt weet u dus zeker dat al het geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het financieren van onderzoek naar een genezing voor Duchenne.
Voor kinderen met Duchenne. Voor hun ouders, broertjes en zusjes.
Voor de toekomst.

Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden