Duchenne in testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken waar u over na gaat denken, is aan wie, en wat u wilt nalaten.
Door het Duchenne Parent Project op te nemen in uw testament, helpt u mee een genezing van Duchenne Spierdystrofie dichterbij te brengen voor alle kinderen met Duchenne. U kunt ervoor kiezen het Duchenne Parent Project te helpen door het Duchenne Parent Project als erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

Legaat

Een legaat is een beschikking in uw testament welke aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan het Duchenne Parent Project.
Als u het Duchenne Parent Project in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u het Duchenne Parent Project in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat het Duchenne Parent Project in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

TestamentTest.nl

De website www.testamenttest.nl helpt bezoekers aan een persoonlijk advies over al die zaken die bij testament geregeld kunnen worden. Na het beantwoorden van een aantal vragen ontvangt de bezoeker kosteloos en vrijblijvend een heldere analyse van zijn erfrechtelijke situatie.

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van je nalatenschap. Echter, voor goede doelen als het Duchenne Parent Project, die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk ook bij het Duchenne Parent Project komt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden