Boekje Jos Hendriksen

10.00

Categorie:

Naast de lichamelijke problemen, waarbij Duchenne in de eerste plaats wordt gekenmerkt door spierzwakte, is sinds een aantal jaren bekend dat jongens en adolescenten met Duchenne ook te maken kunnen krijgen met problemen op vlak van leren en gedrag. Deze gevolgen van Duchenne voor leren en gedrag zijn vaak nog onbekend bij familie/vrienden en betrokkenen vanuit school en zorg, en leiden vaak tot misvattingen. Daardoor ontstaat het risico dat men niet op de juiste manier omgaat met deze gevolgen.

In dit boekje willen de auteurs ouders, leerkrachten en andere direct betrokkenen, vanuit de zorg en school, informeren over deze psychologische aspecten, zodat men hier rekening mee kan houden bij het opvoeden, leren en revalideren.

Prijs is 10 euro excl. verzendkosten.