Veelgestelde vragen

Ik ben al donateur. Hoe werkt periodiek schenken met mijn andere giften aan Duchenne Parent Project?

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen als je een periodieke schenking aangaat.

Tellen donaties van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

Donaties die je deed vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften.

Kan de betaling van mijn periodieke giften maandelijks plaatsvinden?

Ja, dat kan. Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Of per kwartaal of halfjaar. Dat kan ook via automatische incasso.
Wanneer de periodieke schenking in maandtermijnen wordt betaald, dan wordt in het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar.

Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.

Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

In principe niet. Als je toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid, of bij het vervallen van de ANBI-status van Duchenne Parent Project.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.

Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde.

Hoe geef ik mijn gift door aan de Belastingdienst?

Het indienen bij de Belastingdienst is een kwestie van enkele gegevens uit de overeenkomst overnemen in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Zoals het unieke transactienummer van je overeenkomst. Deze staat vermeld in de overeenkomst. Ook vul je het RSIN/fiscaal-nummer van Duchenne Parent Project in (806511229). Dit is voldoende. De Belastingdienst kan de aangifte bij de Duchenne Parent Project controleren.

Welk bedrag van mijn donatie krijg ik terug van de Belastingdienst?

De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen. Met onze handige rekenhulp bereken je snel je belastingvoordeel.

Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?

Je krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als je in maart aangifte doet.

Moet ik na 5 jaar weer een nieuwe overeenkomst aanvragen?

Je overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. We benaderen je tegen het einde van je overeenkomst om te vragen of je een nieuwe wil aangaan.

Meld je aan voor de nieuwsbrief Aanmelden