Erelid prof. dr. Gertjan van Ommen overleden

Dit weekend bereikte ons het trieste bericht dat Gertjan van Ommen is overleden. Hij was erelid van het Duchenne Parent Project en heeft veel betekend voor de Duchenne wereld. Zowel in het onderzoek naar het oorzakelijke gen als daarna in het translationele onderzoek naar een therapie voor Duchenne middels exon-skipping heeft hij een prominente rol gespeeld en daarmee een grote bijdrage geleverd aan de toekomst voor Duchenne patiënten. Duchenne ouders rond de wereld zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet. Naast de ziekte van Duchenne zette hij zich ook in voor vele andere genetische aandoeningen. Hij was van 1992-2012 afdelingshoofd van de afdeling Humane Genetica LUMC en speelde een belangrijke internationale rol in de humane genetica als voorzitter of bestuurslid van vele (inter)nationale professionele organisaties. Van Ommen heeft veel jonge wetenschappers op het pad van het Duchenne-onderzoek gebracht. Bovendien heeft hij bijdragen geleverd aan bredere publiciteit rond genetica en aan de ethische discussie over dit onderwerp. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw als waardering voor zijn wetenschappelijke verdiensten en inzet. Wij zijn hem dankbaar en zullen zijn markante uitspraken missen. We wensen zijn vrouw, verdere familie en naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.