Nieuwe behandelrichtlijn Duchenne online

Mooi nieuws!
De medische specialisten richtlijn ‘Duchenne spierdystrofie’ die onder de vlag van de vereniging revalidatie artsen (VRA), in samenwerking met DPP, Patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, de verschillende betrokken beroepsverenigingen en Duchenne Centrum Nederland is opgesteld is momenteel definitief en gepubliceerd. 
De richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan alle betrokken patiëntenorganisaties/verenigingen. Er is een enquête onder families uitgezet en de aanbevelingen zijn o.a. besproken met ouders van patiënten met DMD.  Bij de ontwikkeling zijn patiënten dus zeer nauw betrokken geweest.
Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.