Persbericht Santhera

Santhera heeft bij de EMA (het Europees Geneesmiddelenbureau) een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het op de markt brengen van Raxone (idebenone) voor de behandeling van DMD bij patiënten met verminderde longfunktie die geen corticosteroïden gebruiken.

Daarnaast zijn er nieuwe data gepubliceerd van de fase III trial (DELOS) bij DMD.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.