Verslag presentaties Duchenne meeting “New Directions in biology and disease of skeletal muscle”

Annemieke Aartsma-Rus maakte een verslag van de 2 jaarlijkse meeting “New Directions in biology and disease of skeletal muscle’. Hier worden nieuwe inzichten gepresenteerd over spieren en spierziektes, maar ook resultaten van klinische studies. Bijgaand een korte samenvatting van de belangrijkste presentaties over Duchenne Spierdystrofie. http://myology.institute.ufl.edu/conferences/new-directions/

Lees hier het verslag.

Continue Reading

Verslag Duchenne congres Kempenhaeghe te Heeze

Op zaterdag 2 juni 2018 organiseerde het Duchenne Parent Project het jaarlijkse Duchenne Congres in Kempenhaeghe te Heeze. Het thema van dit congres was ‘Duchenne en het brein’.

Terwijl de buitenwereld vaak focust op spierkracht, weten Duchenne families als geen ander welke rol ‘het brein en het hoofd’ in hun dagelijkse leven speelt. Zaken als gedrag, geluk, hoe je met je ziekte omgaat, hoe je met anderen omgaat, leermogelijkheden of -onmogelijkheden en de vaak onvoorstelbare (veer)kracht van de Duchenners: Het zit allemaal in je hoofd.

Lees hier het verslag van Dr. Ingrid Verhaart (LUMC) over dit Duchenne Congres en bekijk hier de presentaties en foto’s.

Continue Reading

Duchenne jongens/mannen gezocht voor eenmalig onderzoek met hoofdondersteuner

Gezocht 2-3 Duchenne jongens/mannen vanaf 12 jaar die eenmalig in juli of augustus a.s. mee willen doen aan een 2 uur durend onderzoek met hoofdondersteuner in Radboud (was te zien op ons congres in Heeze). De mannen moeten hun hoofd nog (beperkt) kunnen bewegen en kunnen tijdens het onderzoek in hun rolstoel blijven zitten.

Info/aanmelden bij Laura.HC.Peeters@radboudumc.nl.

 

Continue Reading

Call voor Grant Applications 2018 over Voeding en Duchenne

In tegenstelling tot andere jaren ontvangt DPP NL in 2018 alleen subsidieaanvragen gerelateerd aan ‘Voeding en Duchenne’.
Aangezien onderzoek naar optimale voeding voor DMD-patiënten een belangrijk maar te weinig onderzocht gebied is, zal onze oproep voor subsidieaanvragen gericht zijn op onderzoek met betrekking tot voeding voor Duchenne Spierdystrofie.
De precieze rol van voedings- en metabole problemen is niet goed bestudeerd. In vroege stadia is overgewicht gebruikelijk, terwijl patiënten in latere stadia een risico lopen op ondervoeding, vaak door kauwen, slikken en maagdarmproblemen. Er zijn niet veel goede onderzoeken uitgevoerd, zowel preklinisch als klinisch met betrekking tot verschillende voedingsstoffen en het gebruik van voedingssupplementen. Er is behoefte aan gegevens over de natuurlijke historie en goede uitkomstmaten met betrekking tot de lichaamssamenstelling en het metabolisme afgestemd op DMD-patiënten. Goede richtlijnen voor het handhaven van een gezond gewicht en voedingsinname ontbreken momenteel evenals kennis om ouders en patiënten te overtuigen om gezonde voeding te eten.

Deadline is 1 juni 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Continue Reading

Verslag Internationaal Duchenne congres Rome 17-18 februari 2018

Op 17 en 18 februari 2018 werd het jaarlijkse internationale congres voor Duchenne en Becker spierdystrofie gehouden in Rome, Italië, georganiseerd door het Italiaanse Duchenne Parent Project Onlus. Hier kwamen families van DMD/BMD-patiënten, artsen, onderzoekers en bedrijven samen om te leren over de nieuwste therapeutische ontwikkelingen op het gebied van Duchenne en Becker. Lees hier het verslag.

 

Continue Reading

Nieuwe inzichten in dystrofine en de hersenen – Nathalie Doorenweerd

Dit onderzoek werd gesponsord door het Duchenne Parent Project.

Als je geen dystrofine eiwit kunt maken, krijg je Duchenne spierdystrofie. Het dystrofine eiwit heeft namelijk een stabiliserende functie in spieren. Dystrofine wordt echter ook in andere weefsels gemaakt, waaronder de hersenen. Welke functie het hier heeft, is nog niet bekend. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, heeft een recent gepubliceerd artikel* in kaart gebracht waar in de hersenen dystrofine zit en wanneer het tijdens de ontwikkeling van foetus tot volwassen mens aanwezig is. In de hersenen komt het eiwit dystrofine in drie verschillende groottes voor; lang, middellang en kort. Dit komt doordat er binnen het dystrofine gen meerdere startpunten voor eiwitten zijn ingebouwd. Als het eerste startpunt wordt gebruikt, wordt het lange hersen dystrofine eiwit gemaakt. Als het tweede startpunt wordt gebruikt, wordt het middellange eiwit gemaakt. Als het derde startpunt wordt gebruikt wordt het korte eiwit gemaakt.

Het artikel laat zien dat het lange dystrofine relatief weinig aanwezig is gedurende de hele levensloop. Het middellange eiwit is daarentegen vooral aanwezig tijdens de vroege ontwikkeling, nog in de baarmoeder. Het korte eiwit is gedurende het hele leven aanwezig, maar in hogere mate dan het lange eiwit.

De structuren binnen de hersenen met veel dystrofine zijn de hippocampus en amygdala, bekend van hun rol bij geheugen en emotie. Verder wordt dystrofine door de hele hersenschors gemaakt. Opvallend was dat in de muis veel dystrofine wordt gezien in de kleine hersenen (het cerebellum), maar dat dit in de mens niet het geval was.

Om dystrofine in kaart te brengen, is een atlas gebruikt. In deze atlas is ook informatie aanwezig over het gebruik van bijna 20.000 andere genen. Van veel van die andere genen is bekend welke functie het bijbehorende eiwit in de hersenen heeft. Door te kijken naar welke genen op hetzelfde moment van de ontwikkeling en op dezelfde plekken binnen de hersenen aanwezig zijn, kan voorspeld worden binnen welke mechanismen dystrofine een rol speelt. Door deze analyse ontdekten de auteurs dat het lange dystrofine waarschijnlijk een rol speelt bij signaal overdracht tussen neuronen. Het middellange dystrofine speelt waarschijnlijk een rol bij de vroege aanleg van de hersenen en het maken van de juiste verbindingen. Het korte dystrofine eiwit lijkt belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van de bloedvaten in de hersenen.

Welke hersen dystrofine eiwitten Duchenne patiënten missen is afhankelijk van waar de mutatie in het dystrofine gen zit. Alle patienten missen het lange eiwit, sommige  daarnaast ook het middellange, of ook het middellange en het korte dystrofine. Hoe weet je nu welke versies je kunt maken? Zoals gezegd missen alle patienten het lange dystrofine eiwit. Het middellange dystrofine eiwit kun je maken als je mutatie voor exon 45 valt, terwijl je het korte eiwit kunt maken als je mutatie voor exon 63 valt.

De precieze relatie tussen de afwezigheid van één of meer dystrofines en de leer- en gedragsproblemen is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat leer- en gedragsproblemen vaker voorkomen bij Duchenne patiënten die meerdere hersen dystrofines missen.

*Het volledige artikel is vrij beschikbaar en kun je hier lezen: klik hier

Continue Reading

Negatief advies over markttoelating Raxone bij Duchenne

Vandaag maakte Santhera Pharmaceuticals bekend dat de commissie CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) van de EMA (European Medicines Agency) weer een negatief advies heeft gegeven over de markttoelating van Raxone (idebenone) bij Duchenne. Marktautorisatie was aangevraagd voor het gebruik van Raxone om de achteruitgang van de longfunctie te vertragen bij Duchenne jongens die geen corticosteroïden gebruiken.

Continue Reading